Skip to main content

Oprema za simulaciju ambijentalnih uslova/ Komore

Oprema za simulaciju ambijentalnih uslova/ Komore

Saznajte više o našim klimatskim komorama, walk-in sobama, komorama za ambijentalne testove stabilnosti i klimatske testove, termičke testove, salt-spray komorama i komorama za koroziju, laboratorijskim pećima, test pećima, kišnim komorama, komorama za testiranje na prašinu, IP testovima, panelnim test komorama, humidostatičkim komorama i drugom.

Sektori i namene koje naša oprema za kontrolu kvaliteta i simulaciju uslova može imati:

  • Automobilska industrija
  • Industrija građevinskih materijala
  • Vazduhoplovstvo
  • Elektronika
  • Biotehnologija

Naše komercijalno odeljenje će vas rado posavetovati o najboljoj konfiguraciji vaše komore.

Pošaljite nam upit

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opšta laboratorijska oprema

Hladne sobe

Laboratorija d.o.o. može vam ponuditi veći izbor hladnih soba (Modularnih rashladnih komora i modularnih komor za zam...

Komore za studije stabilnosti – Farmacija

U našoj ponudi imamo veći broj tipova klimatskih komora za ispitivanje stabilnosti za farmaceutsku i kozmetičku indus...

Vodena kupatila, Ultrazvučna kupatila

Savremeni korisnici postavljaju visoke zahteve za vodena i ultrazvučna kupatila u pogledu funkcionalnosti i pouzdanos...

Pratite naš Newsletter

Poruke šaljemo dva puta mesečno i sadrže promotivne ponude i edukativne tekstove.