Skip to main content

Mašine za pranje laboratorijskog posuđa

Mašine za pranje laboratorijskog posuđa

Možemo vam ponuditi kompletan asortiman pouzdanih mašina za dezinfekciju kao i automatizovanih rešenja čiji su focus visoki rezultati čišćenja i bezbednost rukovaoca. Steelco laboratorijske mašine za pranje laboratorijskog posuđa rezultat su decenijama sticanog znanja i istraživanja.  Mašine za pranje laboratorijskog posuđa prolaze strogo testiranje i  daju dosledno efikasne rezultate pranja. Naši sistemi za pranje mogu se prilagoditi za efikasnu dekontaminaciju različitih staklenih posuđa i drugih materijala koji se uobičajeno koriste u u laboratorijama.

Kontrolni sistem, sa svojim auto-dijagnostičkim procesom, stalno prati i prikazuje trenutni status ciklusa i alarme što operateru  omogućava da optimizuje proces pranja i da personalizuje programe na mašinama. Svi ovi podaci se mogu izvesti preko eternet veze ili USB porta.

Efikasno mehaničko delovanje reagensa za pranje  sa potpunom pokrivenošću objekata pranja je od ključnog značaja i jedan je od glavnih elemenata za obezbeđivanje efikasnog čišćenja tokom procesa pranja. Za sve modele mašina za pranje Steelco je dizajnirao posebne pumpe I cikluse pranja sa ciljem obezbedjenja viskog protoka i efektivnog pritiska na prskalicama unutar mašine.

Pošaljite nam upit

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Oprema za mikrobiologiju

Stomaher - homogenizator

Sterilni homogenizator koji se još naziva flapping homogenizator ili stomacher blender, široko se koristi u cilju hom...

Ambijentalni uzorkivač vazduha

EMTEK-ovi mikrobni uzorkivači vazduha dizajnirani su da rade u različitim kritičnim okruženjima uključujući laminarn...

Brojači kolonija

Brojači kolonija koriste se za određivanje broja kolonija bakterija prisutnih na pločama sa uzorcima kako bi efikasno...

Pratite naš Newsletter

Poruke šaljemo dva puta mesečno i sadrže promotivne ponude i edukativne tekstove.