Skip to main content

Sistem kvaliteta

Zvaničnu potvrdu za ulazak u svet kvaliteta predstavlja sertifikat za međunarodni standard ISO 9001 stečen 2018. godine.

Naše aktivnosti usmerene su na kontinuirano poboljšanje u kome učestvuju svi zaposleni, pri čemu je naš najvažniji cilj potpuno zadovoljstvo klijenata.

Pratite naš Newsletter

Poruke šaljemo dva puta mesečno i sadrže promotivne ponude i edukativne tekstove.